Torps Begravelser - En kærlig afsked

Elysium Begravelsesopsparing


Det er en stor hjælp for de efterladte, når afdøde har lavet en begravelsesopsparing.


Elysium Begravelsesopsparing er en opsparingsforening for alle over 18 år, som ønsker at sikre, at der er økonomiske midler til rådighed til egen begravelse/bisættelse.


Opsparingen påvirker ikke sociale ydelser eller pension.


Pengene kan kun bruges til egne begravelsesomkostninger.

Elysium Begravelsesopsparing

Hvad er Elysium Begravelsesopsparing?


Elysium Begravelsesopsparing er en opsparingsforening for alle over 18 år, der ønsker selv at kunne drage omsorg for udgiften til egen begravelse/bisættelse. Foreningen Elysium drives uden kommercielle interesser.


Hvordan laver jeg en opsparing?


En blanket udfyldes og afleveres efter eget valg hos en bedemandsforretning, der er tilsluttet Elysium Begravelsesopsparing og som er medlem af Brancheforeningen Danske Bedemænd. Tilmeldingsblanketten kan fås hos en bedemandsforretning eller bestilles direkte hos Danske Bedemænd her:


Hvor meget skal/kan man indbetale?


Medlemskabet er registreret, når 1. indskud har fundet sted. Det skal være på min. 500 kr. Efterfølgende indskud skal være på min. 300 kr.

I alt kan der højst indskydes 35.000 kr. Efter 1. indskud tilsendes medlemsbevis.


Har indskuddet indflydelse på øvrig økonomi? Går det ud over min varmehjælp etc. ?


NEJ, opsparing i Elysium sker på en spærret konto og holdes udenfor beregning af personlige tillæg fra kommunen (i henhold til pensionslovgivningen), som f.eks. hjemmehjælp, boligsikring og andre offentlige ydelser/tilskud. Der er ikke skattemæssigt fradrag for indskud. I forbindelse med udbetaling indgår beløbet i dødsboet på linje med andre begravelsestilskud. Elysium er godkendt af SKAT samt Erhvervsministeriet.


For yderligere information - klik her, eller kontakt Torps Begravelser på e-mail: torps@begravelser.nu